Программа
лояльности
постоянным клиентам скидки
+380 (68) 883-60-51
+380 (50) 603-40-99
+380 (56) 372-09-43

Права та обовязки заявника

Зобов’язання заявника
- постійно дотримуватись вимог стандарту, на відповідність якому замовнику надано сертифікат;
- виконувати усі умови сертифікації згідно порядків ООВ;
- забезпечити відповідність виробленої та поставленої продукції усім вимогам нормативних документів, що наведені в сертифікаті, а також зразкам, що пройшли випробування з метою сертифікації;
- інформувати ООВ про всі зміни (розширювання або скорочування) сфери дії сертифіката, наприклад заплановану модифікацію продукції, зміну технології виробництва або, якщо це доречно, системи якості, що можуть вплинути на відповідність продукції;
- реєструвати всі скарги, що надійшли до нього, які стосуються відповідності продукції вимогам стандартів, а також надавати на вимогу ООВ доступ до цих зареєстрованих даних;
- вживати відповідних заходів щодо таких скарг і невідповідностей, які виявлено у продукції, що негативно впливають на відповідність продукції сертифікаційним вимогам;
- документально оформляти вжиті заходи;
- не використовувати наданий сертифікат таким чином, щоб дискредитувати ООВ, а також не робить будь-яких заяв щодо своєї сертифікації, які ООВ може розглядати як помилкові або неправочинні;
- у разі призупинення або скасування його сертифіката (як би це не було визначено) негайно припинити його використання у рекламних матеріалах, які містять будь-яке посилання на його і повернути будь-які сертифікати;
- у разі призупинення дії, не робити ніяких заяв, які вводять в оману, відносно ООВ, та припинити використання логотипа на продукції, яка виробляється починаючи з дати повідомлення про призупинення дії сертифікату;
- не використовувати знак відповідності або будь-яке інше посилання на сертифікацію своєї продукції так, щоб завдати збитку репутації органу з сертифікації.


Права заявника
- використовувати логотип на документах якості та маркування продукції, у межах наданого ООВ дозволу;
- використовувати логотип на сертифіковану продукцію, з метою реклами, виключно тих робіт, на які замовнику надані права;
- подавати скарги до ООВ з усіх розбіжностей, пов’язаних з сертифікацією продукції;
- оскаржити дії ООВ у судовому порядку.