Программа
лояльности
постоянным клиентам скидки
+380 (68) 883-60-51
+380 (50) 603-40-99
+380 (56) 372-09-43

Схемы сертификации, применяемые при сертификации промышленной продукции

Схема 1. Сертифікація одиничних виробів або сертифікація партії продукції. Випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, відібраних від даної партії в порядку і в кількості,  які встановлені ОС згідно з вимогами нормативних документів. За позитивними результатами випробувань оформлюється звіт про результати сертифікації за формою (додаток К), де передбачений аналіз результатів, отриманих під час проведення сертифікації партії продукції, після цього оформлюється сертифікат відповідності на партію виробів (з наведенням кількості сертифікованої партії) видається на термін, визначений ОС, але не більше одного  року.  Під час використання  цієї схеми сертифікації ОС не виконує  технічного  нагляду  після  видачі сертифіката.
.

5.3.2.2 Схема 2. Сертифікація промислової продукції, що випускаються серійно. Ця схема передбачає проведення аналізу наданої заявником документації, випробування зразків та  технічний нагляд  за продукцією  шляхом  проведення  контрольних  випробувань  зразків. Кількість  зразків,  порядок  їх  відбору,  програма випробувань, порядок та періодичність технічного нагляду визначаються ОС. Сертифікат відповідності видається з терміном дії до одного року, що встановлюється ліцензійною угодою між ОС та заявником.

5.3.2.3 Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно  з обстеженням виробництва. Ця схема передбачає обстеження виробництва заявленої продукції, випробування з метою сертифікації зразків продукції, відібраних на підприємстві – виготовлювачі даної продукції, подальший технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції (поточне обстеження виробництва), не рідше одного разу на рік від терміну дії сертифіката відповідності та проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника чи з торгівлі. Обсяг, порядок, періодичність проведення технічного нагляду та кількість зразків продукції, що піддаються контрольним випробуванням, встановлюються ОС і регламентуються програмою технічного нагляду. Сертифікат відповідності видається з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою.